خط برش تمام اتومات شامل :
1-  دستگاه برش تمام اتومات نواری
2- دستگاه لوله بر
3- دستگاه اره آتشی
4- دستگاه برش فیبری
5- دستگاه برش صابونی
 


خط برش تمام اتومات شامل خط جوش کاری تمام اتومات شامل :
1-  دستگاه جوش تمام اتومات 6 متری
2- دستگاه جوش تمام اتومات 3 متری
3- دستگاه جوش لکتیفایر
4- دستگاه جوش co2
5- دستگاه جوش ترانس

 

خط رنگ پودر الکتر استاتیک شامل :
1-  دستگاه سیکلون بازیافت رنگ
2- دستگاه پاشش رنگ پودر
3- کوره پخت رنگ 4 متری
4- اتاق پاشش رنگ
5- دستگاه کمپرسور 500 لیتری

 

خط تولید قطعات و اتصالات شامل :
1- دستگاه تراش 3 متر
2- دستگاه تراش 2 متر
3- دستگاه فرز NC  اتومات
4- دستگاه فرز چهار محور اتومات
5- دستگاه دلر 40
6- دستگاه دلر اتومات  4
7- دستگاه برش فولاد